}

19. 10. 2017

Jedna z posledních akcí v rámci oslav 760 let města Moravská Třebová. Poznačte si čtvrtek 19.10. 2017 do diáře a přijďte na nádvoří zámku v Moravské Třebové.

=

Akce na zámku

Slavnostní odhalení busty Ladislava Velena ze Žerotína
na nádvoří zámku v Moravské Třebové
pod záštitou senátora Mgr. Radko Martínka

Slavnostní zahájení provozu městské naučné stezky
Dějiny školství v Moravské Třebové 
pod záštitou starosty města JUDr. Miloše Izáka

Celodenní program zahájí od 8:00 dopolední program pro žáky II. stupně ZŠ. Na osobní pozvání majitele zámku a moravského zemského hejtmana Ladislava Velena ze Žerotína budou hledat poklad, který ukryl jeho dvorní alchymista z Itálie M. E. Bonacina. Děti mimojiné získají jednu z pamětních mincí, ale budou pro to muset něco udělat!

Odpolední program bude zahájen ve 13.00 – pro děti i dospělé přinese tvořivé dílny v knihovně a v prostoru zámku pod vedením lektorů z DDM Maják a pracovnic knihovny. Z nádvoří zámku bude možné vyrazit na naučnou stezku Dějiny školství v Moravské Třebové. Po celé odpoledne si zájemci z řad široké veřejnosti budou moci na zámku (nechat) vyrazit pamětní minci k slavnostnímu odhalení busty Ladislava Velena ze Žerotína. Od 15:00 se bude konat v koncertním sále ZUŠ seminář pro veřejnost i specialisty z oboru historie. Lektorky Mgr. Vladislava Říhová Ph.D. a Mgr. Lenka Vaňková Ph.D. společně s RNDr. Mgr. Františkem Johnem Ph.D. přednesou příspěvky týkající se právě osoby Ladislava Velena ze Žerotína. Seminářem bude provázet a k výstavě konané v Senátu ČR promluví Mgr. Robert Jordán. Vznik busty přiblíží její autor MgA. František Žáček.

V 16:30 bude slavnostně odhalena busta Ladislava Velena ze Žerotína – záštitu nad touto oslavou renesančního šlechtice, který se významným způsobem zasloužil o podobu zámku a města převzal senátor Mgr. Radko Martínek.

Starosta města JUDr. Miloš Izák převzal záštitu nad slavnostním zahájením provozu městské naučné stezky Dějiny školství v Moravské Třebové, které proběhne souběžně s odhalením busty. To vše proběhne za doprovodu historické hudby v podání skupiny Bakchus, která vystoupí ještě jednou a to v rámci zkráceného recitálu na koncertě Podvečer s múzami pořádaného Základní uměleckou školou v 17:30 v koncertním sále ZUŠ na zámku. Toto hudební setkání profesionálních hudebníků a žáků ZUŠ završí den věnovaný historické postavě, která se zapsala jak do národních, tak regionálních dějin.

Program semináře: (od 15:00 v koncertním sále ZUŠ Moravská Třebová)
Mgr. Vladislava Říhová Ph.D. „Zásluhy Ladislava Velena ze Žerotína na stavebním rozkvětu zámku v Moravské Třebové“
Mgr. Lenka Vaňková Ph.D. „Nejasnosti kolem portrétu Ladislava Velena ze Žerotína“
RNDr. Mgr. František John Ph.D. „Zvony jako prezentace Ladislava Velena ze Žerotína“
Mgr. Robert Jordán „Výstava Ladislav Velen ze Žerotína a Moravské Athény ve Valdštejnském paláci“
MgA. František Žáček „Vznik busty Ladislava Velena ze Žerotína jako výzva k renesanci renesance v Moravské Třebové“