}

Rádio Haná je mediálním partnerem Kulturních služeb města Moravská Třebová.

 

 

=

Rádio Haná a jeho webové stránky...

www.radiohana.cz

}

16. 11. 2017 - 31. 12. 2017

 

 

 

I. VÝTVARNÝ SALON MORAVSKOTŘEBOVSKA

Slavnostní zahájení výstavy prací výtvarníků z Moravské Třebové a okolí
16. 11. 2017, 18:00, dvorana muzea

Na podzim přichází sklizeň, v tomto případě se jedná o plody práce, které chtějí představit výtvarní umělci z Moravské Třebové.

Po dlouhé odmlce uvidíte ve výstavních prostorách muzea výběr prací všech výtvarných umělců našeho (mikro)regionu. Všech, kteří se třeba i dodatečně po výběru prací na konci října přihlásí a teprve datum vernisáže je bude aktivizovat rozhodnutí zúčastnit se.

Všichni zájemci jsou zváni na vernisáž a kdo nebude moci přijít 16. 11. 2017 má šanci zhlédnout výstavu až do vánočních svátků, kdy výstava skončí.

}

25.11. v 17:00, dvorana muzea

=

III. hudební vzpomínka na Rudolfa Mánka

Již potřetí za sebou si na podzim připomínáme výročí úmrtí houslisty a hudebního pedagoga Rudolfa Mánka, který významným způsobem ovlivnil dění na poli klasické hudby v našem městě a za svoji práci byl i oceněn – v roce 2012 získal Cenu města.

Přijďte si poslechnout vynikající hudebníky, kteří pocházejí z našeho města a nebo byli žáky Rudolfa Mánka a vzdají hold nestorovi klasické hudby v Moravské Třebové.

vstupné: 60 Kč

Účinkují: Zdeněk Hekl housle, Štěpán Křováček violoncello, Lucie Mičková zpěv, Ilina Burianová zpěv, Lenka Zahradníková klavír

Již tradičně moderuje koncert bývalý moravskotřebovský evangelický farář Alois Němec.

}

2.12. 2017, 9:00 – 16:00, budova muzea a před muzeem

=

Mikulášský jarmark

Prodej uměleckořemeslných výrobků a jiných drobných dárků, svíček, jmelí, adventních věnců a vánočních vazeb, zdobených perníčků, medoviny a punče, dřevěných hraček.

Po celou dobu trvání účinkuje Mikuláš s doprovodem.

10:00 divadelní představení pro děti: Zvířátka a loupežníci v podání divadelního souboru J.K.Tyla Moravská Třebová, v kinosále muzea.

Vstupné: dospělí 10 Kč, dětí 5 Kč

 

 

}

3.12. 2017, od 13 hodin na náměstí T.G.Masaryka

=

Moravskotřebovské rozsvícení vánočního stromu

 

Od 13:00 velký adventní trh na náměstí

Jarmark + výtvarné dílny DDM Maják ve vestibulu radnice

Doprovodný program:

13:00 DDM Maják – adventní dílny a workshopy pro děti – vánoční polaz, svícen a ozdoby

(ve vestibulu radnice)

14:30 divadelní představení pro děti: Vánoční nadělení – Divadelní soubor J.K.Tyla

14:55 vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Moravská Třebová – 1. Část

15:35 vystoupení Pavlíny Boučkové a Jiřího Michálka – vánoční písně

16:15 vystoupení studentů gymnázia pod vedením Mgr. Petry Burdové

a Mgr. Jarmily Kozelkové

17:00 Rozsvícení vánočního stromu

17:05 vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Moravská Třebová – II. část

Akci pořádají Kulturní služby města Moravská Třebová a odbor majetku města

Změna programu vyhrazena.

 

Divadelní představení Tchýně na zabití

Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života jejich mladým.

Po úžasném „Manželském čtyřúhelníku“ napsal Jakub Zindulka pro Fanny agenturu novou opět skvělou hru.

Hra je o vtazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou, synem

a matkou, mezi mladými manžely a konečně (a hlavně) mezi tchýněmi samotnými.
Nenechte si ujít další řachandu, navíc okořeněnou duchařinou.

V inscenaci uvidíte Lucii Zedníčkovou, Danu Homolovou, Annu Kulovanou

a Martina Krause.

19:00, vstupné: 250 Kč, kinosál muzea, předprodej zahajujeme 22.11. 2017 v 16 hodin.

}

6.12. 2017 v 19:00

=

Mikulášský koncert

Swingový orchestr Františka Zeleného rozšířený o muzikanty z jevíčského Big Bandu. Spoluúčinkují žáci ZŠ Palackého pod vedením A. Draesslerové a J. Jarůška.

V sále Na písku, vstupné: 80 Kč

 

 

Kulturní služby města Moravská Třebová
 
kino@ksmt.cz
kultura@ksmt.cz
reditel@ksmt.cz

461 311 127
datová schránka: b7h8u3
Městské muzeum Moravská Třebová
 
www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz
461 544 285
Zámek Moravská Třebová
 
www.zamekmoravskatrebova.cz
zamek@ksmt.cz

733 787 998

KSMT Moravská Třebová

Kulturní služby města Moravská Třebová

kino@ksmt.cz

kultura@ksmt.cz
reditel@ksmt.cz
461 311 127
datová schránka: b7h8u3

Městské muzeum Moravská Třebová

www.muzeummoravskatrebova.cz
muzeum@ksmt.cz

461 544 285

Zámek Moravská Třebová

www.zamekmoravskatrebova.cz
zamek@ksmt.cz
733 787 998

Město Moravská Třebová

www.moravskatrebova.cz
461 353 111

Muzeum Moravská Třebová

© Copyright Kulturní služby Moravská Třebová 2017     l      tvorba webu: www.bohuslavspacek.cz