}

Pohled do minulosti Kulturních služeb města Moravská Třebová

Krátká rekapitulace vzniku organizace a stručný výčet nejdůležitějších akcí, které se staly páteřní pro kulturní život města.

=

Z historie kultury ve městě

Kultura v Moravské Třebové – historické souvislosti 

S odkazem na citát “Kdo nezná svou vlastní historii, bude si ji muset znova prožít” je dobré absolvovat krátký dějinný exkurz. Pokud navíc platí, že historii píší vítězové, tak s kulturou je to v tomto ohledu stejné – směrování kultury významným způsobem řídí lidé, kteří jsou v dané chvíli ve vedoucích pozicích.

Pokud politické změny v roce 1989 přinesly mnoho výrazných posunů ve způsobu vnímání světa kolem nás, pak jedním
z nejvýraznějších posunů se odehrál ve sféře kultury a umění celkově. V Moravské Třebové existovalo v roce 1989 kino, divadlo, menší klub v rámci JKP (Jednotný klub pracujících), obřadní síň radnice, sálek tzv. T-klubu (v budově divadla), sál Na Písku, sál v Besedním domě, sál v jídelně Hedvy na ulici Lanškrounské a sálek v dnes již neexistující budově ZUŠ (LŠU) na Jevíčské ulici. Na jaře roku 1992 byl vyhlášen záměr města o prodeji budov kina a divadla. K tomuto prodeji došlo na přelomu let 1993/1994 a nastala tak definitivně nová éra v kulturním životě města. Na podzim 1992 začalo dotváření podoby instituce, která následně zastřešila oficiální kulturní život města. Nejen s ohledem na zrealizovaný prodej kulturních stánků (divadlo, kino) se kultura definitivně “usídlila” v budově muzea. Jednalo se
o městskou organizaci bez právní subjektivity – MKIC (Městské kulturní a informační centrum).

Oficiální kulturu v prvních polistopadových letech “zastřešovaly” různé subjekty. Do ustanovení samostatné organizace s právní subjektivitou pořádající kulturní akce ve městě (Kulturní služby města Moravská Třebová) v roce 1996 to byly: Jednotný klub pracujících (JKP) při tehdejším národním podniku Hedva, dále například Tyl s r.o. se sídlem v budově bývalého divadla na náměstí TGM.

Výše uvedený fakt, že v roce 1992 začala fáze přesunu moravskotřebovské kultury do budovy muzea, má dodnes velmi silný vliv na to, jak funguje kulturní život v našem městě.

Městské muzeum bývalo stejně jako MKIC městskou organizací bez právní subjektivity a od roku 1996 se stalo součástí KSMT. Městské muzeum sídlilo přechodně v jihovýchodním křídle moravskotřebovského zámku (1979 – 1992) a v mezičase, než se vrátilo (logicky) zpět do budovy muzea, zprostředkovávalo veřejnosti především výtvarné výstavy.

Fenomén kultury v našem městě zastupuje i zámek. Je velmi dobré, že se jej postupně – cca od roku 1996 do roku 2013 – podařilo zrekonstruovat. K dílčím rekonstrukcím zámku došlo i před rokem 1989 – vstupní věž byla opravena a přebudována na Galerii kubánského umění v roce 1986.

Výčet nejdůležitějších akcí

Akce Kulturních služeb města Moravská Třebová, které se konají od data svého vzniku kontinuálně do současnosti

1992 Mikulášský jarmark ve dvoraně muzea
První ročník: prosinec 1992
Autor projektu: PhDr. Jana Martínková

1995 Obnovené vydávání Moravskotřebovských vlastivědných listů
(60. léta 20. století čísla 1- 4)
Vydání navazujícího pátého čísla: listopad 1995
(zatím vyšla čísla 5 – 24, č. 25 je plánováno na rok 2018)
Autor projektu: PhDr. Jana Martínková

1995 Festival Dny slovenské kultury
První ročník: duben 1995
Autor projektu: Mgr. Ivo Horkel, Mgr. Radko Martínek

1996 Fotofestival Rudolfa Zukala
První ročník: 1996, do roku 2010 samostatná akce, od roku 2011 v gesci KSMT
Autor projektu: Rudolf Zukal

1997 Kejkle a kratochvíle
První ročník: srpen 1997
Autor: Mgr. Ivo Horkel

2005 Kinematograf bratří Čadíků
První ročník: srpen 2005
Realizátoři: Mgr. Ivo Horkel, Mgr. Libuše Lišková

2006 Obnovení festivalu Moravskotřebovský bramborák
První ročník: červenec 2006
Autor: Petr Kopunecz

2008 Noční prohlídky zámku
První ročník: léto 2008
realizátor: Mgr. Jindřich Kos

2012 Hřebečský slunovrat
První ročník: červen 2012
Autoři: Ing. Pavel Brettschneider,
Pavel Čížek /místostarosta města Svitavy/

2014 Zámecké kulturní léto
První ročník: 2014
Realizátoři: Mgr. Jindřich Kos, Martina Řezníčková

2014 Oživlé prohlídky zámku
První ročník: 2014
Realizátor: Mgr. Jindřich Kos

2014 Zlatá kometa /dětská pěvecká soutěž/
První ročník: květen 2014
Autor: Václav Žáček a DDM Maják

2014 Na dvorečku ve městě
První ročník: červenec – srpen 2014
Autor: Mgr: Dagmar Zouharová

2016 Youngfoto
První ročník: květen 2016
Autor: Mgr. Dagmar Zouharová

2016 Holzmaister fest
První ročník: červen 2016
Autor: Mgr. František Žáček

2017 Hedvábení
První ročník: květen 2017
Autor: Mgr. Dagmar Zouharová