Épigraphes françaises / Francouzské epigrafy

Épigraphes françaises / Francouzské epigrafy

Chansony, árie, pařížská romance, skladby inspirované lidovou hudbou, ženskou
emancipací a srdeční arytmií. Libra Sonatina legendy francouzské kytary Rolanda Dyense,
milostné písně Francoise Poulenca či Gabriela Faurého. Večerem plným francouzské hudby
Vás provede zpěvačka Radka Rubešová a kytarista Michal Svoboda.