Kulatý stůl s občany- Vznikne v Miltře kulturní sál?

Kulatý stůl s občany- Vznikne v Miltře kulturní sál?

Přijďte na setkání a zapojte se do přípravy konceptu kulturního centra Moravská Třebová. Diskutujte nad mapou o současném stavu území, jeho hodnotách a problémech a aktivitách, které byste zde chtěli dělat.
Kdy: čtvrtek 16. 9. od 17:00 hod.
Kde: dvorana muzea
Od 16:00 hodin je možná prohlídka venkovní části areálu Miltra, vstup z Jiráskovy ulice.

Letos v červnu začalo město Moravská Třebová v kontextu rozvoje bývalého areálu podniku Miltra připravovat koncept kulturního centra, který má za cíl vyhodnotit možnosti realizace kulturního centra Moravská Třebová a udržitelnost jeho provozu. V současné chvíli probíhají práce na analýze kulturního prostředí města, která bude podkladem pro finální návrh. Do této analýzy se můžete zapojit i vy.