Příčiny aktuálního rusko-ukrajinského konfliktu

Příčiny aktuálního rusko-ukrajinského konfliktu

Chcete se dozvědět více o válečném konfliktu na Ukrajině? Příčiny jeho vzniku a možnost hlubšího pochopení v širším společensko politickém kontextu?

Městské muzeum ve spolupráci s KSMT pro vás připravilo přednášku s odborníkem na Ukrajinská studia PhDr. Petrem Kalinou, Ph.D.z Masarykovy univerzity.