Sněhurka – Studio dell´arte

Sněhurka – Studio dell´arte

Představení klasických lidových pohádek vychází z tradice rodinného divadla a z naší dávné potřeby a snahy o autentický divadelní zážitek. Protože co mohlo být hezčího, než když rodiče /nebo nějaký hodný strýček/   po nedělním obědě místo zapnutí televize vytáhli loutkové divadlo, počkali až se sejdou sousedovic děti a začali dětem hrát nějakou tu pohádku. Naše pohádky jsou založeny také na prvcích improvizace, především pak  na přímé spolupráci s dětmi. Dětem  /a nejenom jim/ tedy nepřináší naše improvizované hraní jen známou pohádku, ale i možnost aktivně se do děje zapojit.

Přijedeme do divadelních sálů nebo na tržiště.  Hrajeme pro děti z MŠ a děti školního  až důchodového věku. Nikdo nebude ušetřen!

Scénář, výprava: Studio dell? arte

Hrají a improvizují: S. Kočvarová, S. Malinková a diváci