BEZPEČNĚ DO KINA!

Bezpečně do kina!

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví:

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek
(s výjimkou dětí do 12 let věku):

  – pouze pro osoby od 12 do 18 let platí doložit negativní PCR test starý nejvýše 3 dny
  – doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19
    v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
  –  aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny
     (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín),
      musí uplynout nejméně 14 dní

Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor min. třídy FFP2 (KN95 / N95).