ČERVENEC 2021

Vstupenky je možné zakoupit on-line vždy od 1. v měsíci
na stránkách www.ksmt.cz.
Pokladna je otevřena vždy hodinu před začátkem představení.

Bezpečně do kina!
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví:
Všichni diváci musí být usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).
Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek (s výjimkou dětí do 6 let věku):
– doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
– doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
– doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší  než 180 dnů přede 
  dnem konání akce
– aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně
  22 dní
– Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
– V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje.